top of page
pexels-photo-1677009.jpeg
2.png
enjoying.png

The Little Things In Life

HIBAH WARISAN

Nikmati Pulangan Hibah Sehingga 18%* Setahun!

Pengurus Program
Rs Warisan Trading Sdn bhd
 
Jenis Program
Hibah Warisan 
Objektif Program

Program menawarkan pendapatan teratur* dengan menjana pendapatan di dalam perniagaan yang mematuhi Syariah, instrumen pasaran wang dan penetapan deposit jangka pendek.

Nota: 
*Dana mengagihkan pendapatan (jika ada) sepanjang tempoh program. Pengagihan pendapatan akan dilaburkan semula secara automatik.


Sebarang perubahan kepada objektif program tidak memerlukan kelulusan daripada peserta program.

Polisi & Strategi Program

Program ini adalah Program pengurusan kewangan yang diuruskan secara aktif untuk menyediakan satu aliran * pendapatan teratur. Oleh itu, sebahagian besarnya program terhad kepada penempatan instrumen patuh Syariah deposit jangka pendek dengan institusi kewangan.


Nota: 
*Dana mengagihkan pendapatan (jika ada) sepanjang tempoh program. Pengagihan pendapatan akan dilaburkan semula secara automatik.


Sebarang perubahan kepada objektif program tidak memerlukan kelulusan daripada peserta program.

Peruntukan Aset 

Program Hibah Warisan adalah terdiri daripada perniagaan yang dibenarkan.

Perniagaan yang dibenarkan adalah patuh Syariah:

a. Perniagaan Barang Kemas/Jongkong Emas & Emas Scrap secara Runcit & Pukal.

 

Nilai program dalam pelaburan yang dibenarkan dimana mempunyai baki tempoh matang tidak lebih daripada 100 hari.

 

Nota: 
*Dana mengagihkan pendapatan (jika ada) sepanjang tempoh program. Pengagihan pendapatan akan dilaburkan semula secara automatik.


Sebarang perubahan kepada objektif program tidak memerlukan kelulusan daripada peserta program.

Saiz Program 
RM200,000.00 

Modal Peserta
A. Tunai RM2000.00 atau; 
B. Emas 
Modal Tambahan Minima 
RM2,000.00

Tarikh Dilancarkan
17 Julai 2019
Polisi Agihan

Nota: 
*Dana mengagihkan pendapatan (jika ada) sepanjang tempoh program. Pengagihan pendapatan akan dilaburkan semula secara automatik.


Sebarang perubahan kepada objektif program tidak memerlukan kelulusan daripada peserta program.

Pilihan Program
Sekaligus/ Simpanan Berkala.
Tempoh Bertenang
Tempoh bertenang selama sepuluh (10) Hari waktu bekerja daripada tarikh Pengurus program menerima keuntungan.
*Tertakluk Terma & Syarat
bottom of page